Bütün guruplara ait harflerin noktalı yazılışları ve tablo oluşturularak açık ve kapalı hecelere ulaşma örneğini bulabilirsiniz.

u k y s d nin yazılışı noktalı

ö b ü ş z ç nin yazılışı noktalı

İ N O R M nin yazılışı noktalı

ğ v f j nin yazılışı noktalı

g c p h nin yazılışı noktalı

elat inorm ukıysd tablosu2

 

buy-kamagra-oral-jellies.com

Deftere Yaz: